Klasse AbstractGitRepository

java.lang.Object
com.github.koraktor.mavanagaiata.git.AbstractGitRepository
Alle implementierten Schnittstellen:
GitRepository, AutoCloseable
Bekannte direkte Unterklassen:
JGitRepository

public abstract class AbstractGitRepository extends Object implements GitRepository
An abstract implementation of a Git repository that provides basic and common functionality
Autor:
Sebastian Staudt
  • Felddetails

  • Konstruktordetails

    • AbstractGitRepository

      public AbstractGitRepository()
  • Methodendetails